UNITED BANK

Comercial

Programa

66.540

Tamany m2

Addis Abeba, Etiòpia

Localització

Concepte

Estat

2012

Temps

La parcel·la de projecte es situa a l’ avinguda principal del districte financer en creixement d’ Addis Abeba. Té una forma molt característica definida pel creuament de dos carrers principals. El disseny sorgeix a partir de la forma i l’estructura d’una torre tradicional amb podi amb l’objectiu de convertir-la en un objecte singular a través d’una sèrie d’estratègies de disseny sostenible. Dividim i desplacem el volum per millorar la il·luminació i ventilació naturals. Rotem els volums per generar singularitat i per orientar els espais principals en l’eix Nord-Sud creant una diferencia tèrmica que beneficia la ventilació creuada. Aquesta orientació també redueix significativament la càrrega estructural principal del vent de la direcció Est-Oest. Les estratègies passives es complementen amb sistemes d’enginyeria actius, com panells fotovoltaics als porxos i també un sistema general de reciclatge d’ aigua que permet la reutilització de l’aigua de pluja i les aigües grises. La pell és un mur cortina de vidre transparent protegida per un brise-solei d’elements horitzontals d’alumini, més dens a la façana sud i més separat en la nord, per tal de mantenir regular el nivell d’il·luminació natural en l’ interior.

Director: Xavier Vilalta
Cap de Projecte: Maria Rosaria Favoino
Equip de Projecte: Aliosman Gürbüz, Izabela Tomczak, Ismail Bezci, Ivo Azevedo, Annie Michaelides