LOFT EE

Comercial

Programa

260

Tamany m2

Barcelona

Localització

Complet

Estat

2016-2017

Temps

El projecte tracta la conversió un espai diàfan industrial, un antic magatzem de materials de construcció, en un estudi de pintura i espai de treball compartit. La idea del projecte és preservar l’essència industrial de l’espai de grans dimensions.

L’interior es distribueix en una sala polivalent com a espai de recepció de grans dimensions que també integra l’office i unes sales compartimentades en els extrems. L’accés a aquestes sales és a través d’un passadís-estudi que se separa de la gran sala amb lames de fusta de pi.

La làmpada central de la sala està feta a base de tubs recuperats combinats amb lluminàries de led.

Es mantenen les particions de les obertures de façana, canviant només la seva tipologia d’obertura, millorant la ventilació interior i la comunicació amb la terrassa.

Director: Xavier Vilalta
Cap de Projecte: Candela Juan
Equip de Projecte: Fabiana Casale, Levent Küçükkaya
Fotos: Serena De Sanctis