Residencial

Programa

190

Tamany m2

La Garriga, Barcelona

Localització

Complet

Estat

2017-2019

Temps

El projecte se situa en un carrer amb prioritat de vianants on conviuen noves edificacions amb cases de poble entre mitgeres.

El solar es defineix per una llarga façana d’11 metres i un pati a la part posterior.

A la planta baixa està la zona de dia i l’aparcament. El rebedor comunica l’escala amb forma de U amb l’entrada de la sala d’estar. El saló-menjador-cuina s’il·lumina i ventila a ambdues façanes i forma un sol espai amb el jardí interior.

A la planta primera està la zona de nit amb les habitacions i un estudi. L’estudi se separa del passadís i l’escala amb un vidre. La resta d’habitacions s’organitzen al voltant d’un passadís central.

L’estructura i els tancaments de la casa s’han construït totalment amb fusta contralaminada que s’exposa a l’interior, tant a les parets com al terra i al sostre. Els paraments no estructurals són envans lleugers de DM i cartó-guix.

L’interior de la casa es protegeix des de fora amb un aïllament de llana de roca i una capa de morter i fusteria d’alumini que no requereix manteniment.

El sistema de climatització i la producció d’ACS és amb aerotèrmia que optimitza l’ús de la bomba de calor per cobrir les demandes necessàries. Aquestes instal·lacions es col·loquen estratègicament en falsos sostres per cobrir el mínim possible de l’estructura de fusta.

D’aquesta manera, els criteris constructius i les necessitats estructurals i de les instal·lacions generen una composició de tons de fusta, blanc i gris fosc tant a l’interior com a l’exterior.

Director: Xavier Vilalta
Cap de projecte: Candela Juan
Equip de treball: Michela Pironi, Laura Pompei, Silvia Vinci, Ophelie Lefort
Enginyer estructural: Albert Admetlla
Fotografia: Mauricio Fuertes